Zavedení základní normy ČSN EN ISO 9001:2016 – systém managamentu kvality (Quality management system = QMS)

 

Tato norma patří mezi nejznámější a nejvyužívanější celosvětově uznávané standardy. Umožní vám zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou. Norma je velmi všestranná, a proto je vhodná pro všechny typy podniků.

 

Zajistíme veškeré činnosti spojené se získáním příslušného certifikátu. V případě zájmu nás kontaktujte.