Všechna práva vyhrazena.

Internetové stránky elektronického obchodu www.grow4u.cz (dále jen "stránky") a jednotlivé texty, fotografie, loga a popisky na nich uvedené jsou autorským dílem a jsou tak chráněny, a to zejména autorským zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění (dále jen "autorský zákon").

Výhradní práva na veškeré materiály jsou ve vlastnictví provozovatele. Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno zhotovování tiskových, elektronických a/nebo jiných rozmnoženin stránek, jejich rozšiřování, kopírování částí internetových stránek či textů nebo označení výrobků, jiné zpřístupňování, publikace a/nebo jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ust. § 11 a 12 autorského zákona.

V případě zneužití autorských práv bez souhlasu vlastníka se vystavujete právním postihům mimo jiné i trestněprávního charakteru.