Informace, včetně souhlasu, o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

1. Správce osobních údajů, společnost Natural Technologies s.r.o., IČ: 27128946, se sídlem Minská 6, 101 01 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98442 (dále jen „Natural Technologies“), jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

 • fungování webových stránek;

 • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.

2. Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Cookies pro přizpůsobení a cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@grow4u.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies. 7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s., sídlem, Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00;

 • Poskytovatelem služby Facebook Business Manager, provozovaný společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025;

 • Poskytovatelem služby Adform provozovaný společností Adform, sídlem Wildersgade 10B, DK-1408 Kodaň, Dánsko‌.

8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:

 • služba Google Analytics vyhodnocuje návštěvnost webových stránek;

 • služba Google Adwords, Adform, Sklik a Facebook Business Manager je využívá pro cílení reklamy na konkrétního uživatele a zpětné oslovování formou remarketingu.

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním zpět,

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

  případně omezit zpracování,

 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz

  není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

 • vykonat své právo na přenositelnost údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů

  obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, nebo se domáhat ochrany u soudu.

10. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující data uložená v cookie návštěvníka / klienta:

 • datum a čas vytvoření cookie,

 • ID poslední navštívené kategorie výpisů produktů,

 • ID nedávno zobrazených produktů jako seznam oddělených čárkami,

 • zda je zaškrtnuto políčko "Smluvní podmínky" (1 pokud má a 0, pokud nemá),

 • ID hosta návštěvníka, pokud není přihlášen,

 • ID připojení aktuální návštěvy návštěvníka,

 • ID zákazníka při přihlášení,

 • příjmení prihlašeného zákazníka,

 • jméno prihlašeného zákazníka,

 • zda je zákazník přihlášen,

 • heslo, se kterým se zákazník přihlásil,

 • e-mailová adresa, se kterou se zákazník přihlásil,

 • ID aktuálního košíku,

 • kontrolní součet Blowfish použitý k určení, zda byl soubor cookie upraven třetí stranou,

  Zákazník bude odhlášen a soubor cookie smazán, pokud kontrolní součet neodpovídá.