Certifikace HACCP - Systém rozhodujících bodů pro ovládání nebezpečí na základě analýzy/Systém kritických bodů (Hazard Analysis Critical Control Point)

 

Jde o systém preventivních opatření, která slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin, nápojů, pokrmů a krmiv během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli. Systém HACCP je možno aplikovat v celém potravním a krmivářském řetězci (potravinářské podniky, stravovací služby, prodejny a sklady potravin), dále pak i v některých oblastech krmivářství a na ně navazujících oblastech, jako například výroba obalů, nástrojů, strojů a zařízení, přídatných látek, čistících a dezinfekčních prostředků.

 

Zajistíme veškeré činnosti spojené se získáním příslušného certifikátu. V případě zájmu nás kontaktujte.