Certifikace GMP - Správná výrobní praxe (Good Manufacturing Practices)

 

Hlavním účelem GMP je zabránit tomu, aby byl konečný uživatel (spotřebitel) ohrožen nebo poškozen. Tento systém představuje efektivní využití systému řízení kvality (QMS), jehož výsledkem je konečný produkt bez kontaminace, ve shodě se specifikovanými požadavky, jeho výroba je dobře zdokumentována, personál je profesionálně vyškolený a výrobek byl podroben předepsaným kontrolám a zkouškám. Proto má GMP využití především v dodavatelských řetězcích výroby a prodeje potravin, nápojů, kosmetiky, farmaceutických výrobků, potravinových doplňků a zdravotnických prostředků.

 

Zajistíme veškeré činnosti spojené se získáním příslušného certifikátu. V případě zájmu nás kontaktujte.